Skip to content
06-30-190-7315 blog@kristonildiko.hu

A coaching szerződést a jelentkezést követően kitöltve is elküldjük emailen. A szerződés szövegét és az adatvédelmi nyilatkozatot ezen az oldalon is megtalálja.

Coaching szerződés

Résztvevők:

Coach:

Coachee (Kliens):

 A coaching helyszíne: online

 A központi probléma:

 A coach díjazása:

 A coaching működése

A coaching meghatározott szempontrendszer és módszertan szerint vezetett, strukturált konzultációk és gyakorlatok sora. A coaching során abban segít a konzultáció, hogy a Kliens megfogalmazza céljait, és az ezek elérését akadályozó nehézségeket. A folyamat során a kliens támogatást kap ahhoz, hogy rájöjjön, mit és hogyan kell másképpen tennie, hogy áttörést érjen el céljai megvalósításában.

A coach támogatja a klienst, hogy a közösen kijelölt úton maradjon, az eltervezett akciókat végrehajtsa és céljait elérje. Mindez közvetlen, nyílt és őszinte légkörben zajlik.

A coach nem ad tanácsot. Az Ügyfél (Coachee) ismeri legpontosabban saját élethelyzeteit, az előtte álló feladatokat illetően a legjobb megoldással, megoldásokkal Ő rendelkezik.

A coach fejlesztő támogatást biztosít. Kérdéseivel, alkalmazott technikáival, eszközeivel segíti hozzá az Ügyfelet a kitűzött cél eléréséhez.

Coaching tematikája:

A pontos tematika az Ügyfél igényeitől függően változó, ám a következő lépéseket tartalmazza.

Az Ügyfél helyzetének, erősségeinek és fejlesztendő területeinek megismerése, az adott coaching folyamat során elérendő központi cél kijelölése és akcióterv közös kidolgozása. Ezen az ülésen határozzuk meg a cél eléréséhez szükséges esetleges gyakorlati feladatot is, melyet az Ügyfél a következő coaching-ig megvalósít.

A kliens céljától függően a kitűzött cél eléréséhez általában 1-4 alkalom szükséges. A coaching folyamat során további célok megvalósítása is szükségessé válhat a Kliens döntése alapján. Újabb célok kitűzése esetén a folyamat időszükséglete a cél függvényében változhat.

Amennyiben a cél komplex, újabb részfeladat és elemző konzultáció következik. A folyamat legtöbb esetben maximum 4 alkalmas.

Ha a központi célunknak megfelelő megoldást megtaláltuk, ezt átültetjük a gyakorlatba. A Kliens által történő megvalósítás idejétől függően kerül megtartásra a folyamatot lezáró coaching ülés, ahol közösen értékeljük az elért eredményeket, sikereket.

Etikai alapelvek, melyek mind a coachot, mind a coacheet (ügyfelet) kötelezik.

Hit
Hinni kell benne, hogy az Ügyfél megfelelő tudatossággal képes az életét teljessé és egésszé tenni, és ehhez mind a megfelelő adottságokkal, mind a szükséges elszántsággal rendelkezik.

Bizalom
Az Ügyféllel közösen bízni kell abban, hogy számos választási lehetősége van, és hogy sokkal jobb eredményekre is képes, mint amit gyakran tapasztal önmagával kapcsolatban.

Tisztelet
El kell fogadni az Ügyfél értékrendjét és egyéniségét. A coach által adott visszajelzések minden esetben személyre szabottak kell, hogy legyenek, a legjobb szándék szerint konstruktívak, és kizárólag az Ügyfél érdekeit szolgálják.

Információ

Meg kell bizonyosodni róla a coaching folyamat kezdetén, de legkésőbb az első coaching ülésen, hogy az ügyfél tisztában van a coaching, mint munkafolyamat lényegével, az információk bizalmas kezelésével, pénzügyi és egyéb megállapodásokkal.

Prioritás
A közös munka során az első és egyetlen szempont kell hogy legyen, hogy mire van az Ügyfélnek szüksége ahhoz, hogy teljes életet élhessen.

Titoktartás
A közös munka során és azt követően teljes titoktartást kell vállalni mindarról, amit az Ügyfél a coaching folyamat során elmond és megtesz.

Pontosság
Elkötelezettnek kell lenni amellett, hogy a találkozókat pontosan, összeszedetten és felkészülten kezdjük, illetve fejezzük be.

Üléseken kívüli találkozás
A közös munka ideje alatt kerülni kell minden olyan programot vagy eseményt, ahol az Ügyféllel nem a coaching találkozók keretében vagyunk egy térben. A véletlenszerű találkozások alkalmával a kapcsolatfelvétel az Ügyfél döntésén múlik.

Érdekkizárás
A coach az Ügyféltől hallott üzleti ötleteket nem használhatja fel saját céljaira.

A folyamat megszakítása
A coaching folyamat felfüggeszthető vagy megszakítható, amennyiben az Ügyfél problémája a coach szakterületén kívülre esik és/vagy a coaching folyamatban láthatóan nem megoldható.

Kelt:

 

…………………………………………….              ……………………………………………

Coach                                                                        Coachee (Kliens)

 

 

Adatvédelmi nyilatkozat

 

Alulírott…………………………………………………….,         …………………………………………………………………………….. (lakcím) hozzájárulok ahhoz, hogy a nevem, telefonszámom, e-mail címem, illetve az általam megadott egyéb személyes adataim, képmásom a cég adatbázisába kerüljön és felhasználható legyen körlevelek, információk stb. kiküldésére.

Az adatok harmadik fél részére nem adhatóak ki.

 

…………………………………………………………………

Kliens

 

 

 

Kelt.: Budapest, ……………………………………………………..

 

 

Back To Top